Vítejte na stránkách Lyžařského Klubu Horní Kouty z.s.

Provoz :není,obleva


Úvod

Lyžařský areál Svazu tělovýchovných služeb - Horní Kouty - Radvánov leží v nadmořské výšce 550 m.
Vznikl v roce 1975 za účasti bývalých členů Automotoklubu Svazarmu a podpory Městského národního výboru v Mladé Vožici.
Vlastníme provozní budovu s krbem, bufetem , čekárnou pro lyžaře.
V současné době jsou k dispozici 2 lyžařské vleky o délce:
640 m - přepravní kapacita   670 osob /hodinu -teleskopický unášeč - TLV 12 - Vlek A
100 m - přepravní kapacita.  500 osob /hodinu - s úchyty na ocelovém laně LPVE - 120-3 B
Celková přepravní kapacita areálu je 1170 osob/ hodinu.
Tři sjezdovky: turistickou (zelenou) délka 760 m, červenou délka 660 m a černou délka
560 m.Převýšení sjezdovek je 114 m.Nadmořská výška 664 m.
Dětská sjezdovka - délka 100 m.Převýšení  sjezdovky je  15 m.
Úprava sjezdovek probíhá rolbou Lavina PL 1000 -2, sněžný skútr Bombardier SKI - DOO

Registrace: Ministerstvo vnitra, člen Asociace lanové dráhy ČR od r.2011

Historie

V roce 2015, v listopadu jsme  si připomenuli 40.výročí od zahájení prvého provozu lyžařského vleku na svahu v  Horních Koutech - Radvánov v nadmořské výšce 550 až 664 m.
Zakládajícími členy byli bývalí členové Automotoklubu Svazarmu Mladá Vožice a to p.Milan Dobiáš, p.František Čermák, p.Jiří Jindřich, p. Stanislav Dintar a další.I současní členové Svazu tělovýchovných služeb p.Jaroslav Svatek, p.Josef Kabát, p.Jaroslav Vašta, p.Grunt se podíleli na založení a budování areálu.
První vlek byl kotvový a byl dlouhý 400m. Provoz byl v prvopočátku ovládán z autobusového přívěsu, který sloužil jako provozní zařízení. Díly na tento vlek byly vyrobeny většinou svépomocí.Kotvy s provazem sloužily lyžařům až do r.1985.
Vlek byl vybudován za účinné pomoci členů Automotoklubu Svazarmu, nečlenů i dobrovolníků, dále za podpory Městského národního výboru Mladá Vožice a JZD Pojbuky.
Postupem doby byla postavena provozní budova s krbem a kuchyňkou
Po 9 -ti letech v roce 1984 byl postaven teleskopický vlek TLV 12 z Metasportu Ostrava-Kunčice, který slouží dodnes.V roce 1990 byl tento vlek prodloužen o 240 m až na zalesněný vrchol kopce Těšovka na dnešních 640 m.
V roce 1985 byla budova prodloužena o čajovnu do dnešní podoby, včetně sociálního zařízení. Byla zavedena voda do provozní budovy z nedalekých Nahořan.
V tomto roce byl zakoupen přenosný kotvový vlek EPV 300 ze Slovšportu Žilina - dlouhý  220 m, který byl prodán v r. 2009.
V roce 1985 za finanční účasti České pojišťovny byla zakoupena sněžná rolba Lavina
PL 1000 - 2, která nám po různých technických úpravách slouží dodnes k úpravě sjezdovek a k opravám vleku.Dále byla v tomto roce postavena garáž s dílnou pro rolbu a technologie vleků.V roce letošním přibyla nová dílna
V minulém období pro lyžařský výcvik dětí ze základních škol, byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Ml.Vožice závody ve slalomu o ceny a dále poskytovány až 30 % slevy na našich vlecích i ostatním základním školám v okolí Mladovožicka.
V roce 1991 vznikl dnešní název Svaz tělovýchovných služeb, jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra.Jsme členy Svazu provozovatelů lanovek a vleků ČR.
V roce 2002 byl dán do provozu nejkratší 100 m LPVE - 120 3B dětský provazový vlek s nízkým vedení lana pro nejmladší lyžaře.Tento vlek je pro děti zdarma.do 8-mi let
V současné době se zaměřujeme především na bezpečnost lyžařů na vlecích a na sjezdovkách.Na nejdelším vleku jsme instalovali kontrolní systém při  pádu lana ze sloupů a okamžité vypnutí vleku.K rychlému obnovení provozu vleku a k ošetření zraněných lyžařů, k jejich svozu, nám bude sloužit sněžný skútr SKI -DOO Bombardier.Stálou péčí o technologii vleků, revizemi vleků, úpravou sjezdových tratí, pojištěním, pravidelným školením z norem a bezpečnosti práce chceme docílit bezpečný provoz na tomto zařízení.
Do budoucna se zaměříme na zasněžování sjezdovek, včetně technického zázemí a rozšiřování areálu.Toto vše je závislé na počasí v zimním období v této nadmořské výšce a dále hlavně na finančním zabezpečení celého projektu zasněžování.Za pomoci Městského úřadu a sponzorů i vlastních sil věříme v realizaci celého projektu.

Chceme poděkovat všem členům i nečlenům, sponzorům za aktivní pomoc a podporu v naší činnosti.
Velký vlek TLV 12
Dopolední permanentka :
350,-Kč od 9.00 do 12.30 hod

Odpolední permanentka :
350,-Kč od 12.30 do 16.30 hod

Celodenní permanentka :
550,-Kč od 9.00 do 16.30 hod

5 jízd 200,-Kč
9 jízd 300,-Kč

Ceny platí pro dospělé i děti

Parkování na volné ploše vlevo před obcí Bostov - ZDARMA.
Dětský vlek LPVE- 120 3B
Celodenní 250,-
na 4 hodiny cena 150,-Kč.
Lyžařská školka
Privát: 1 hodina 2 hodiny Lyže

1 osoba: 450,-Kč 800,-Kč

2 osoby : 400,-Kč 750,-Kč


Skupina : 1 hodina 2 hodiny

3+os. : 350,-Kč 600,-Kč


Lyžující skupina : 1.5 hodina

3+os.: 350,-Kč

Vlek : 1hod. - 30Kč
2 hod. -50 Kč
Dopo - odpo - 80 Kč
Celý den - 100 Kč

Ceny jsou stejné i pro snowboard !!!

Kontakt

Lyžařský Klub Horní Kouty z. s.
Plaňkova 266
391 43 Mladá Vožice

Miroslav Grunt
E-mail:  miroslav.grunt@seznam.cz   Mobil: 604 377 581

Milan Švejda
E-mail : m.svejda@seznam.cz   Mobil: 737 356 186

Zuzana Švejdová
E-mail : z-svejdova@.seznam.cz  Mobil : 725 819 625